ДОГОВІР No1/2024 ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

м. Київ
Редакція від 30 квітня 2024 року


ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ НАУМЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, яка діє на підставі Виписки з ЄДР No 2010350000000564068 , дата державної реєстрації 21.05.2024 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2304908561, «Виконавець», пропонує укладення Договору про надання послуг дистанційним способом шляхом приєднання відповідно до статей 633-634, 642 Цивільного кодексу України

Цей договір публічної оферти укладається між Виконавцем з одного боку і Замовником, будь- якою особою, яка акцептувала цю пропозицію, з іншого боку.

Цей договір адресований невизначеному колу осіб.

Особа, яка замовляє Послугу на публічній сторінці Виконавця

https://magicmorning.website/newmainpage-ua

здійснює передплату та/або надає свою контактну інформацію в будь-який спосіб з метою замовлення Послуги, акцептує (погоджується, приймає) усі умови цієї публічної оферти.


СТАТТЯ 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.
1.1. Договір – даний Договір про надання послуг з організації та проведення заходів «Rise» в інтересах Замовника.

1.2. Інформаційні джерела – публічний канал Месенджера HYPERLINK "https:// t.me/yourmiraclemorning" https://t.me/yourmiraclemorning та чат-бот Месенджера

«@Magic_Breakfast_Bot», за допомогою якого Учасник має можливість прийняти участь у заходах Виконавця, атакож джерелом інформації для Учасника виступають: чат-бот учасника клубу

«@miracleclub_bot», телеграм-канал для учасників клубу «Клуб Річних Абонементів (NEWS)», офіційний сайт https://magicmorning.website/newmainpage-ua

1.3. Послуга – організація та проведення заходів з обговорення питань, пов'язаних з бізнес-процесами та забезпечення доступу Замовника до участі у такому заході.

• Виконавець – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ НАУМЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

яка діє на підставі Виписки з ЄДР № 2010350000000564068, дата державної реєстрації 21.05.2024 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2304908561,

📞Телефон: 380738860270

(Messenger, Telegram, WhatsApp)

Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач публічної сторінки https://magicmorning.website/newmainpage-ua, що приймає всі умови цієї оферти і яка має намір зробити замовлення Послуг.

Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач публічної сторінки https://magicmorning.website/newmainpage-ua, яка здійснила замовлення Послуг та/або залишила свої контактні дані з метою замовлення Послуг, чим акцептувала (прийняла) усі умови даної оферти.

Сторінка – офіційні публічні сторінки де Замовник може ознайомитись та придбати послуги:

https://magicmorning.website/newmainpage-ua.


АКЦЕПТ ДОГОВОРУ – щоб скористатися послугами ви повинні акцептувати оферту - тобто прийняти всі безвинятку умови договору, - та надати згоду на обробку вашої персональної інформації, відповідно до нашої Політикиконфіденційності (Додаток 1) та у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

Прийняти умови договору можна у наступний спосіб:

(А) дією на Сторінці - натисканням на спеціальне поле (кнопку) на сторінці замовлення послуги, платіжної системи, банкінгу тощо; або


(В) оплатою послуг за допомогою платіжної кнопки або посилання, або оплатою виставленого рахунку (за першою подією), або

(Б) фактичним користуванням послугами.

Якщо ви не згодні з УМОВАМИ договору, - припиніть користуватися послугами.

Зверніть увагу, акцепт оферти прирівнюється до укладення договору у простій письмовій формі. Такий договір має юридичну силу та має виконуватись сторонами.

В даному Договорі можуть використовуватись й інші поняття, які не визначені розділом «Основні терміни та визначення», в такому випадку тлумачення термінології, що використовується в Договорі, здійснюється відповідно до тексту даного Договору та положень чинного законодавства України.

Умови цього Договору розміщені на Сторінці, інформація про Послуги є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

Діючі умови цього Договору можуть бути змінені Виконавцем без повідомлення про це Користувачів таЗамовників в односторонньому порядку. Нова редакція умов цього Договору вступає в силу з моменту її опублікування на Сторінці, якщо інше не буде передбачено самим Договором.

СТАТТЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.2. Виконавець зобов'язується надати, а Замовник прийняти та оплатити на умовах Договору послуги з організації тапроведення заходів «Rise» в інтересах Замовника, надати супутні консультації, допомогу в доступі та безпосередній участі у заходах.

1.3. Замовник зобов'язується, на умовах та в порядку, визначених Договором, здійснювати оплату послуг Виконавця.

СТАТТЯ 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Для отримання послуг за Договором, після акцепту цього Договору Замовник подає анкету-заяву на реєстрацію учасником заходів Виконавця через Інформаційні джерела Виконавця та сплачує суму грошового внеску за реквізитами Виконавця, вказаними у цьому Договорі.

3.2. Внесок Замовника є формою оплати послуг Виконавця та сплачується за реквізитами Виконавця відповідно до умов цього Договору.

3.3. З метою участі у кожному наступному заході Виконавця, Замовник повинен замовити участь, прийнявши запрошення Виконавця, опубліковане через Інформаційні джерела Виконавця.

3.3.1. Пакетні пропозиції:

o Rise - повний пакет

o Rise Club – клубний пакет, без навчальних матеріалів (платформи)

o Rise Start – клубний пакет, з обмеженим доступом до OFFline івентів

3.4. Послуга надається у наступних форматах (варіантах):

- в режимі «OFFline», коли Виконавець самостійно обирає місце проведення заходів «Rise», самостійно визначає порядок проведення, надає можливість Замовнику особисто приймати участь в організованих заходах за місцем їх проведення;

- в режимі «ONline», коли Виконавець організовує проведення заходів «Rise» без персонального прибуття Замовника за місцем проведення такого заходу. Формат «ONline» передбачає приєднання Замовника до інтерактивної сесії з прямою трансляцією заходу «Rise», яку організував та проводить Виконавець.

- в режимі «самопрезентації», коли Замовник може презентувати себе (власний кейс та або продукт) для інших учасників Клубу, кількість та можливість самопрезентації обмежені по часу – не більше 10 хвилин виступу, не більше 3 (трьох) разів на рік. Деталі та умови самопрезентації обумовлюються Сторонами цього Договору завчасно.

- в режимі «просування в чатах», коли Замовник публікує на ресурсах (чатах Клубу) не пряму рекламу себе тасвої послуги, для цих цілей Виконавцем може бути створений окремий чат оголошень. Виконавець залишає за собою право вдалити рекламне повідомлення у наступних випадках:

Якщо Замовник здійснює не зареєстровану діяльність, відповідно до законодавства країни в якій він є учасником Клубу.

У разі надходження скарги на адресу Виконавця, щодо якості товарів/послуг такого Замовника

У разі коли Замовник порушує правило публікації інформації в чаті, а саме не частіше ніж одне рекламне оголошення на 2 (два тижні).

У разі коли Виконавець отримав скаргу від інших користувачів чату (учасників клубу) щодо спаму.

3.4.1. Івенти

3.4.1.1 Частота івентів визначається Виконавцем самостійно з урахуванням територіальної приналежності:

o для учасників клубу «Варшава» проведення івентів складає не менше 4 (чотирьох заходів) на місяць.

o для учасників клубу (Київ) проведення івентів складає не менше 8 (восьми заходів) на місяць

o для учасників регіональних клубів, проведення івентів складає не менше 2 (двох заходів) на місяць

3.4.1.2. Формат, час, дату та місце проведення відповідних заходів Виконавець визначеє самостійно, попереджаючи завчасно про це Замовника. Замовник, який придбав річний абонемент клубу, під час заходу має найкращі місця (пріоритетна посадка) ближче до спікера.

3.4.1.3. Всі івенти транслюються наживо. Запис заходу що відбувся зберігається на ресурсах Виконавця, доступ до якого Замовник може отримати через телеграм-бот клубу.

3.4.2. Групи пір2пір

3.4.2.1. Ментори – це лідери відповідних пір2пір груп, які створюються за напрямками та інтересами учасників клубу.

Інформацію про менторів, активні пір2пір групи Замовник може отримати за запитом через телеграм- бот клубу.

3.4.2.2. Ментори формують пір2пір групи самостійно із числа резидентів клубу.

3.4.2.3. Рішення про вступ до пір2пір групи приймаються ментором та кожним окремим учасником спільно ( за згодою сторін).

3.4.2.4. Пір2пір група зобов'язана дотримуватись Правила поведінки у складі пір2пір групи, конфіденційності та загальноприйнятної етичної поведінки.

3.4.2.5. Замовник не має права бути у складі декількох пір2пір груп одночасно.

3.4.3. Учасники клубу мають право формувати окремі групи за інтересами (підклуби).

3.4.4. Замовник на період надання послуги має доступ до освітніх курсів, які розміщуються на платформі Khajabi.Відкриттям доступу, Виконавець надає право користування інформацію, без права: копіювання, продажу, передачудоступу третій особі, отримання роялті тощо. Замовнику заборонено у будь-якому вигляді/формі розпоряджатись інтелектуальною власністю Виконавця.

3.4.5. Заморозка абонементу

3.4.5.1. Замовник має право на заморозку строку дії абонементу, для цього необхідно:

o звернутися до менеджера клубу

o заморозка надається не меншне ніж на 3 (три) і не більше ніж на 6 (шість) календарних місцяв.

3.4.5.2. У період заморозки строку дії абонементу до замовника застосовуються наступні обмеження: доступ до івентів та інфраструктури клубу.

Строк на час дії заморозки абонементу - не спливає.

3.5. Фактом надання Послуги є реалізований доступ (прохід та розміщення) Учасника до приміщення проведеннязаходу «Rise» або реалізований доступ до інтерактивної сесії з прямою трансляцією заходу «Rise».

3.6. У разі, якщо Замовник зареєструвався на участь у заході «Rise», але з особистих мотивів чи обставин не прийняв участь у такому заході – Послуга вважається наданою Виконавцем належно та у повному обсязі;

3.7. У разі, якщо Виконавець у процесі підготовки проведення чергового заходу змінив місце проведення, дату проведення, час проведення або формат проведення – Сторони визнають, що такі зміни не впливають повноту та якість наданої Послуги та приймають належність виконання збоку Виконавця.

СТАТТЯ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Надавати Замовнику актуальну інформацію про послуги, шляхом консультування щодо проведення заходів «Rise», підтвердження участі Замовника у таких заходах, забезпечувати належні умови для участі в організованих заходах, сприяти в інших питаннях, що пов'язані з організацією заходів «Rise».

4.1.2. Надати доступ Замовнику до заходів «Rise» у форматі on-line зустрічі або за особистої участі Замовника, проводити вказані заходи у форматі: колективних тренінгів, семінарів, презентацій, лекцій тощо.

4.1.3. Шляхом розміщення в Інформаційних джерелах інформації - повідомляти про час, дату та тематику запланованих заходів «Rise», шляхом:

а) повідомлення про участь у заходах «Rise» відбувається через публікацію в Інформаційних джерелах Виконавця;

б) підтвердження участі Замовника у заході «Rise», надходить із Інформаційних Джерел Виконавця після реєстрації Замовника для участі у заходах «Rise» та здійснення ним оплати;

4.1.4. У випадку відмови Замовника від Договору у порядку, що визначений умовами даного Договору, – повернути останньому отримані кошти, за винятком здійснених Виконавцем витрат та суми внеску/внесків учасника заходів «Rise».

4.1.5. При виконанні своїх обов'язків керуватися чинним законодавством України і даним Договором.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Залучати третіх осіб для виконання власних зобов'язань за цим Договором при організації та проведенні заходів «Rise».

4.2.2. Створювати та розміщувати для публічного доступу графічні зображення з використанням фотографій, на яких може бути зафіксовано Замовника. Таке зображення видаляється Виконавцем з публічного доступу у разі отримання відповідного запиту від Замовника, поданого останнім через Інформаційні джерела Виконавця.

4.2.3. Не повертати Замовнику витрати, понесені Виконавцем на виконання умов даного Договору, в тому числі, але не виключно, комісію за банківські послуги з коштів, що сплачені Замовником, у випадку відмови Замовника від Договору до закінчення строків його дії.

4.2.4. У разі порушення Замовником порядку відмови від Договору, що суперечить умовам даного Договору - не повертати кошти, отримані від Замовника і звернути їх у власний дохід.


4.2.5. у випадку несвоєчасної оплати Замовником послуг, Виконавець має право призупинити їх надання до оплати простроченої суми,

4.2.6. розірвати даний Договір в односторонньому порядку за умови, якщо Замовник використовує інформацію, що була надана під час заходів «Rise» у протиправних цілях, що шкодить або може зашкодити правам та законнимінтересам Виконавця та/або третіх осіб; або у разі якщо така інформація може спричинити порушення Виконавцем вимог чинного законодавства, а також норм моралі та моральності, прийнятих суспільством.

4.2.7. розірвати даний Договір в односторонньому порядку за умови, якщо Замовник порушить правила участі у заходах «Rise» чи порушить умови членства у спільноті «Rise», які розміщені у відповідному розділі Інформаційних джерел Виконавця.

СТАТТЯ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
5.1. Замовник зобов'язується:

5.1.1. Внести достовірні дані в анкету-заяву, розміщену у відповідному розділі Інформаційних джерел Виконавця. Заповнюючи таку анкету-заяву, Замовник надає згоду на використання Виконавцем наданих персональних даних;

5.1.2. Неухильно дотримуватись правил членства у спільноті учасників заходів «Rise», визначених у відповідному розділі Інформаційних джерел Виконавця.

5.1.3. Забезпечувати особисту участь у заході «Rise», здійснюваних Виконавцем в дату, час та у форматі

«Online» або «OFFline», що визначатимуться додатково в Інформаційних джерелах Виконавця.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Відмовитися від Договору, не пізніше за 24 (двадцяти чотири) годин до дати та часу початку проведення чергового заходу «Rise», які вказано в акцептованому запрошенні, розміщеному в Інформаційних джерелах Виконавця.

5.2.2. Отримати повернення частини сплачених коштів у разі відмови від участі в заходах «Rise».

Якщо запит на повернення коштів отримано Виконавцем:

(А) у період від 7 (семи) і до 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту здійсненого авансування/оплати на підставі виставленого Виконавцем акту, незалежно від дати проведення чергового заходу «Rise», незалежно від причин відмови від участі - Виконавець повертає отримані кошти (за вирахуванням комісій платіжних систем, пов'язаних з поверненням);

(Б) у період від 15 (п'ятнадцяти) до 30 (тридцяти) календарних днів з моменту здійсненого авансування/оплати на підставі виставленого Виконавцем акту, незалежно від дати проведення чергового заходу «Rise», незалежно від причин відмови від участі - Виконавець повертає отримані кошти, за утриманням 50 (п'ятдесяти)% від сплаченої суми;

(В) у період від 31 (тридцяти одного) до п'ятдесяти дев'яти (59) календарних днів календарних днів з моменту здійсненого авансування/оплати на підставі виставленого Виконавцем акту, незалежно від дати проведення чергового заходу «Rise», незалежно від причин відмови від участі - Виконавець повертає отримані кошти за утриманням 75% (сімдесяти п'яти)% від сплаченої суми;

(Г) у період більше ніж за 60 (шістдесят) та більше календарних днів календарних днів з моменту здійсненого авансування/оплати на підставі виставленого Виконавцем акту, незалежно від дати проведення чергового заходу «Rise»,незалежно від причин відмови від участі - Виконавець не здійснює повернення коштів;

Виконавець не повертає сплачену суму внеску Замовника у разі його односторонньої відмови від Договору.

В будь-яких інших випадках одностороння відмова Замовника від Договору не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
СТАТТЯ 6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
6.1. Всі права на інтелектуальної власності на заходи «Rise», в тому числі на відповідно торговельну марку, належать Виконавцю. Всі майнові права на будь-які об'єкти інтелектуальної власності, які є результатом надання послуг за даним Договором або у зв'язку з ним, належать Виконавцю з моменту створення таких об'єктів.

6.2. Виконавець як автор і розробник заходу «Rise», гарантує наявність у нього відповідних авторських і майнових прав. Жодні авторські права в результатів виконання Сторонами умов цього Договору не переходять Замовнику.

6.3. Виконавець зберігає за собою право надавати права на використання належних йому авторських прав третім особам у будь-яких територіально-часових межах без узгодження із Замовником.

6.4. Замовник не має право будь-яким чином використовувати об'єкти інтелектуальної власності та авторського права Виконавця, копіювати, розповсюджувати платно або безоплатно будь-яку інформацію та матеріали, надані Виконавцемв ході надання Послуг, передбачених Договором, а також вчиняти будь-які інші дії, визначені Законом України «Про авторське право і суміжні права» як порушення авторських прав.

6.5. Замовник повністю усвідомлює та розуміє, що за порушення авторських прав Виконавця його може бути притягнуто до адміністративної та кримінальної відповідальності в порядку, встановленому чинним законодавством України.

СТАТТЯ 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ
7.1. Вартість послуг визначається Виконавцем щодо кожного окремого заходу «Rise» та включає організаційнівитрати на проведення такого заходу.

7.2. Внесок Замовника, визначений пунктом 3.1 цього Договору, приймається Виконавцем в якості часткової оплати за Послуги, які будуть надані в майбутньому, протягом річного терміну дії цього Договору.

7.3. У разі, якщо черговий запланований захід «Rise» є значно затратним та підлягає авансуванню збоку Замовника – останній зобов'язаний внести суму такого авансування протягом 7 (семи) днів з моменту реєстрації на проведення такого заходу.

7.4. Частина вартості Послуги Виконавця, яка була надана та не покривається частиною внеску Виконавця – оформлюється Виконавцем у формі акту приймання-передачі із зазначенням вартості наданої послуги. Оплата вартості наданих послуг згідно акту Виконавця, сплачується Замовником протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання такого акту.

СТАТТЯ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За недотримання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за невиконання своїх обов'язків за даним Договором в разі несвоєчасної оплати Замовником послуг.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за неналежне надання послуг в випадку, якщо Замовник не виконав вимог п. 3.1. даного Договору.

8.4. Виконавець не несе відповідальності у разі зміни дати та часу проведення чергового заходу «Rise».

8.5. Відповідальність Виконавця перед Замовником у випадку пред'явлення останнім письмових вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті неналежної організації заходу «Rise», що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості, що зазначена Виконавцем у Інформаційних джерелах, оплаченого Замовником.

8.6. У випадку розголошення Замовником конфіденційної інформації Виконавця, використання Конфіденційної інформації Виконавця з порушенням умов розділу 10 цього Договору, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень за кожен виявлений випадок такого розголошення/використання
СТАТТЯ 9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, військових дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконанняДоговору, то виконання продовжується на строк, протягом якого діяли ці обставини;

9.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки згідно умов даного Договору;

9.3. Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна письмово не пізніше трьох (3) робочих днів повідомити іншу Сторону про настання форс мажору, припинення виконання своїх зобов'язань із проектом врегулювання взаємних зобов'язань;

9.4. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово- промислової палати або іншого уповноваженого органу України;

9.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.
СТАТТЯ 10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
10.1. Сторони приймають на себе зобов'язання не розголошувати конфіденційну інформацію, під якою розуміється як зміст цього Договору і будь-яких додатків до цього Договору, так і будь-які інші відомості, які отримує кожна із Сторін від іншої та/або від третьої особи у зв'язку із виконанням цього Договору.

10.2. Конфіденційна інформація може використовуватися Замовником винятково для цілей договірних відносин між Сторонами.

10.3. До конфіденційної інформації відноситься:

- будь-яка інформація, відомості професійного, виробничого, ділового та іншого характеру, у т.ч. банківську інформацію, яка стала відома Замовнику в процесі виконання цього Договору;

- інформація, представлена Виконавцем документально (у паперовій, електронній або усній формі);

- інформація, що була отримана та використовувалась Замовником під час виконання цього Договору, включаючи, але не обмежуючись цим: наукові, ділові та комерційні дані, ноу-хау, формули, процеси, розробки, ескізи, фотографії, плани, малюнки, технічні вимоги, зразки звітів, моделі, списки клієнтів, прайс-листи, дослідження, отримані дані, комп'ютерні програми, програмні (вихідні) коди, винаходи, ідеї, записи, нотатки, тощо.

10.4. Конфіденційна інформація — це також будь-яка інформація, крім зазначеної вище, про конфіденційність якої Виконавець прямо повідомив Замовника в момент її передачі, в тому числі за допомогою електронної пошти та/або за допомогою засобів мобільного та/або стільникового зв'язку та/або в усній чи письмовій формі.

10.5. Конфіденційна інформація може міститися в листах, звітах, аналітичних матеріалах, виписках з бухгалтерських рахунків, схемах, графіках, специфікаціях і інших документах, оформлених як на паперових, так і на будь-яких електронних носіях.

10.6. Сторони домовились, що оприлюднення відомостей, які становлять конфіденційну інформацію однієї із Сторін, можливе виключно при наявності письмової згоди іншої Сторони.

10.7. Замовнику забороняється:

- використовувати Конфіденційну інформацію не в цілях виконання цього Договору;

- знімати копії з документів та інших носіїв Конфіденційної інформації або проводити їх часткове копіювання(робити з них витяги) з метою, що відрізняється від мети, відповідно до якої Конфіденційна інформація була отримана/передана.

- використовувати Конфіденційну інформацію в листуванні з третіми особами, публічних виступах, або посилатися на неї у засобах масової інформації.

10.8. Уся інформація, яка видається Виконавцем Замовнику, у будь-якій формі згідно з Договором, буде й залишитьсявиключною власністю Виконавця, і дані та будь-які їх копії повинні негайно повертатися останньому, за письмовою вимогою або знищуватися, на розсуд Виконавця.

10.9. Під розкриттям (розголошенням) конфіденційної інформації вважається: продаж та/або передача третім особам,викрадення інформації та інше заборонене використання з корисливих мотивів, надання вільного доступу, обговорення умов цього Договору та відносин між Сторонами з третіми особами.

10.10. Інформація, що є конфіденційною відповідно до цього Договору, зберігає конфіденційний характер протягом 5 (п'яти) років з дати її отримання від іншої Сторони.
СТАТТЯ 11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Всі розбіжності та спори, пов'язані з виконанням умов даного Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів.

11.1.1. У разі виникнення у Сторони необхідності відшкодування збитків, застосування штрафних санкцій абоврегулювання спору така Сторона зобов'язана надіслати на адресу іншої Сторони письмову претензію.

11.1.2. Претензія розглядається Стороною, яка її отримала, в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з моменту їїотримання. Відповідь на претензію повинна бути відправлена письмово, в зазначений в цьому пункті Договору термін.

11.2. У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди, а також у разі якщо одна з Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд суду в порядку, встановленому чинним законодавством України. Сторони дійшли згоди, що всі спори по цьому Договору розглядаються в суді за місцем реєстрації Виконавця.

СТАТТЯ 12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
12.1. Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції укласти Договір.

12.2. Замовник Послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами шляхом сукупного виконання наступних дій:

v обрання бажаного Пакету послуг, інформація про який розміщена на Сторінці;

v подання анкети через форму запису (бронювання), яка розміщена на Сторінці;

v оплата Замовником Послуг Виконавця.

12.3. Факт оплати Замовником Послуг навчання свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у цьому Договорі.

12.4. У випадку, якщо після припинення дії цього Договору між Сторонами чи його розірвання не проведено остаточний розрахунок, то розірвання чи припинення цього Договору не є підставою для відмови Сторін від проведення остаточного розрахунку.

12.5. Пролонгація Договору відбувається автоматично за фактом внесення Замовником чергового внеску на період унаступному календарному році. Якщо такий внесок не зроблено та/або не подано відповідної заяви про бажання пролонгації дії Договору – Замовник втрачає членство у спільноті «Rise», виключається з Інформаційних джерел Виконавця, не може бути допущений до заходів «Rise».

12.6. Дана оферта може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку для всіх своїх Замовників з одночасною публікацією нової версії оферти на Сторінці.

СТАТТЯ 13. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
13.1 Замовник усвідомлює, що його персональні дані, щодо яких Виконавець має право здійснювати процес обробки, визначається Виконавцем як будь-яка інформація про Замовника та умови укладених договорів між Сторонами, що стали відомі Виконавцю при встановленні та у ході відносин з Замовником, у тому числі від третіх осіб.

13.2. Замовник підтверджує, що йому повідомлено про права Замовника як суб'єкта персональних даних, визначеніЗаконом України «Про захист персональних даних», володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, що збираються, мету збору таких даних та осіб, яким можуть передаватися персональні дані Замовника.

13.3. Замовник підтверджує, що розуміє і погоджується з тим, що Виконавець не несе будь-якої відповідальності зарозголошення третім особам персональних даних щодо Замовника у разі, якщо таке розголошення необхідне для реалізації Виконавцем своїх прав та обов'язків, визначених чинним законодавством України та укладеними з Замовником договорами.

13.4. Виконавець збирає персональні дані з метою забезпечення організації заходу «Rise» та для комунікації з Замовником щодо організації та проведення вищезазначеного заходу.

13.5. Вся отримана інформація щодо персональних даних Замовника може бути виправлена або видалена за умови звернення Замовника до Виконавця.

13.6 Виконавець зобов'язується не розповсюджувати персональні платіжні дані Замовника та використовувати їх виключно для організації та оплати участі у заході «Rise».

СТАТТЯ 14. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ (за вимогою)
14.1. Створення електронних документів Сторонами цього Договору та обмін електронними документами між Сторонами здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема, в сфері електронного документообігу та електронної комерції в Україні.

14.2. Сторони визнають чинність електронних документів, які будуть створені та підписані після укладення цього Договору, та використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) при їх підписанні. Умови щодо визнання електронних документів розповсюджуються на всі документи, складені Сторонами в рамках виконання цього Договору.

14.3. При виконанні умов цього Договору кожна Сторона може виступати як відправником (автором), так і отримувачем (адресатом) електронних документів, з використанням при цьому обома Сторонами однакового сервісу електронного документообігу.

14.4. Кваліфікований електронний підпис (КЕП) визнається Сторонами як такий, що надає юридичну силу електронним документам, сформованим та направленим з використанням КЕП, за умови відповідності такого КЕП вимогам чинного законодавства. При цьому Сторони погоджуються з тим, що електронні документи, підписані КЕП та належним чином направлені відповідній Стороні, мають повну юридичну силу в розумінні чинного законодавстваприрівнюються до оригінальних примірників документів на паперових носіях, підписаних власноручно уповноваженими представниками Сторін.

14.5. Сторони погоджують, що електронні печатки Сторін не є обов'язковими реквізитами електронного документа, за умови накладення КЕП згідно з чинним законодавством.

14.6. Сторони дійшли згоди, що кожна із Сторін самостійно визначає порядок зберігання, оброблення, використання, знищення електронних документів, електронних повідомлень, іншої інформації в електронній формі, умови доступу до них, а також умови відображення електронних документів у візуальній формі, в т. ч. виготовлення паперових копій електронних документів.

14.7. Сторони погодили, що визнання електронних документів та їх підписання з використанням КЕП відповідно доцієї Угоди не виключає можливості створення, підписання Сторонами та обмін між ними письмовими документами на паперових носіях протягом строку дії цієї Угоди.

14.8. Якщо Сторонами не буде окремо письмово обумовлено інше, Сторони погодили наступне:

14.8.1. Електронний документ вважається укладеним Сторонами та підписаним всіма необхідними повноважними підписантами з обох Сторін у дату, зазначену в тексті такого електронного документа як дата його складання. Ця умова застосовується, в т. ч., у разі, якщо фактична дата накладання КЕП будь-яким з підписантів будь-якої Сторони буде раніше або пізніше дати електронного документа, зазначеної в тексті останнього;

14.8.2. У разі, якщо КЕП останнього необхідного підписанта будь-якої Сторони буде накладено пізніше дати, зазначеної в електронному документі як дата його складання, умови електронного документа будуть застосовуватися, у всякому разі, до правовідносин Сторін, що виникли, починаючи з дати, зазначеної у тексті такого електронного документа як дата його складання;

14.8.3. У разі, якщо КЕП останнього необхідного підписанта будь-якої Сторони буде накладено раніше дати, зазначеноїв тексті електронного документа як дата його складання, умови електронного документа набудуть чинності та будуть застосовуватися, у всякому разі, до правовідносин Сторін, що виникнуть починаючи з дати, зазначеної у тексті такого електронного документа як дата його складання;

14.8.4. Обмін документами в електронній формі здійснюється Сторонами за допомогою інформаційно- телекомунікаційних систем з використанням сервісу електронного документообігу: «Вчасно»,

«M.E.Doc», «Comarch EDI».


14.9. Сторони гарантують одна одній, що самостійно вживатимуть всіх необхідних заходів забезпечення схоронності та захисту особистих ключів КЕП від незаконного заволодіння чи пошкодження.

14.10. Сторони підтверджують, що підписанти будуть належним чином уповноважені на підписання електронних документів шляхом накладання КЕП та на вимогу іншої Сторони зобов'язані негайно передати копії документів, які підтверджують такі повноваження.

14.11. Для всіх інших випадків (без вимоги підпису) додаткове підписання, накладання цифрового підпису КЕП ЕЦПне є обов'язковим, Договір акцептується Стороною відповідно до пункту 12.2. цього Договору.

СТАТТЯ 15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
15.1. Цей Договір виступає договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

15.2. Виконавець залишає за собою право вносити односторонні зміни в цей Договір з попередньою публікацією їх на Сторінці.

15.3. Нова редакція Договору набуватиме чинності з дати її розміщення Виконавцем на Сторінці.

15.4. Акцептуванням Договору або оформленням Замовлення, Покупець надає згоду на збір та обробку власних персональних даних в цілях цього Договору, а також надає право на включення своїх персональних даних до бази Замовників Виконавця.

15.5. Розміщуючи власний контент Замовник зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства країни проживання. Убудь-якому випадку, забороняється публікація контенту політичного, порнографічного, сексуального характеру, або контенту, який пропагує насильство, садизм, дискримінацію, чи містить погрози або наклеп.

СТАТТЯ 16. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ВИКОНАВЕЦЬ: Фізична особа-підприємець ФОП НАУМЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ЄДРПОУ 2304908561
IBAN UA603220010000026004340102119 в
Акціонерне Товариство УНІВЕРСАЛ БАНК
МФО 322001
Контакти: ��Телефон: +380738860270
(Messenger, Telegram, WhatsApp)